Četrto srečanje projektnih partnerjev TRECE

Zaključni sestanek projekta TRECE – Usposabljanje za opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov je potekal dne 15. decembra 2021. Projekt finaciran s programa Evropske unije ERASMUS +, je svoje cilje izpolnil do decembra 2021, njegov glavni rezultat (platforma za usposabljanje MOOC) je brezplačno na voljo na spletni strani TRECE.


Zaradi omejitve potovanj smo se odločili za spletni sestanek. Razpravljali smo o statusu in končnih korakih projekta. Sestanek se je začel s pregledom projekta s strani španskih vodilnih partnerjev SGS o vseh aktivnostih, ki so bile že izvedene do sedaj.

TRECE dogodek v Sloveniji: Energetska revščina


Nato je vsak projektni partner na kratko predstavil rezultate in povratne informacije o dogodkih, ki so jih organizirali, nacionalnem informativnem dnevu in dnevu pilotnega testiranja. Ti dogodki so potekali v vsaki državi konzorcija, da bi se informacije o projektu TRECE lahko razširile znotraj ciljnih skupin in dobile tudi dragocene povratne informacije o funkcionalnosti platforme za usposabljanje, njeni vsebini, organizaciji ter splošnem videzu. LEAG je organiziral dogodek “Energetska revščina” 7. decembra 2021 v Mestni knjižnici Kranj. Več o dogodku preberite tukaj.


Sama platforma je bila tudi ena glavnih tem projektnega sestanka, na katerem je projektni partner CRES iz Grčije predstavil najnovejše modifikacije spletnega tečaja in pregledal zadnje korake glede grafike in varnostnega dostopa.

Naslednja tema razprave je bila Evropska konferenca TRECE, ki jo bo CRES organiziral 21. decembra 2021, s poudarkom na razširjanju projekta na evropski ravni in povezovanju s ključnimi deležniki.

Projektni partner iz Romunije, ENERO, ki je odgovoren za načrt diseminacije in komuniciranja, je sestanek zaključil s predstavitvijo statusa izvedbenih diseminacijskih ciljev in končnih ukrepov, ki jih je treba izvesti v zvezi s komuniciranjem na družbenih omrežjih, sodelovanjem s specializiranimi mediji in drugimi diseminacijskimi aktivnostmi.

Za več informacij o projektu kontaktirajte vodjo projekta vodilnega partnerja SGS na elektronskem naslovu [email protected] ali obiščite spletno stran projekta trece.eu.

1.10.2019 – 30.12.2021