LEAG koordinira Misijo o prilagajanju podnebnim spremembam za Gorenjsko regijo

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Evropska komisija je izbrala Gorenjsko regijo za študijski primer vpeljave transformativnih inovacij pri Misiji o prilagajanju podnebnim spremembam. K misiji je regija kot prva med slovenskimi pristopila novembra 2022. V okviru sodelovanja med Generalnim direktoratom za podnebje in Skupnim raziskovalnim središčem Evropske unije so izbrali prav Gorenjsko kot prvo izmed petih regij v Evropi za analizo območja.

Sestanek EU in LEAG predstavnikov na MOK
Evropska komisija izbrala Gorenjsko za študijski primer pri Misiji o prilagajanju podnebnim spremembam

Gorenjsko sta v teh dneh obiskala Claire Nauwelaers, strokovnjakinja za znanost, tehnologijo in inovacijsko politiko, in Richard Harding, strokovnjak za trajnostni urbani razvoj. Njuna naloga je opraviti intervjuje z regijskimi in nacionalnimi odločevalci. V okviru študije bodo nato analizirali trenutne vzorce sodelovanja med deležniki na področju raziskav in inovacij. Prepoznavali bodo ovire, dobre prakse in rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam s pomočjo pametne specializacije.

Strokovnjaka sta začela intervjuje v Kranju, kjer je župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije Matjaž Rakovec predstavil napredek regije in področja za možne izboljšave. Izrazil je zadovoljstvo, da je Gorenjska pridobila kar dve misiji; in sicer regijsko Misijo o prilagajanju podnebnim spremembam ter Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, v kateri med slovenskimi mesti poleg Kranja sodelujeta še Ljubljana in Velenje.

Sestanek kranjskega župana in EU predstavnikov na MOK
Matjaž Rakovec, Tomaž Lanišek iz MOK , Črtomir Kurnik iz LEAG-a in EU predstavniki med sestankom na MO Kranj

Tomaž Lanišek, vodja urada za razvoj, pametno skupnost in projekte na občini, je predstavil aktivnosti Mestne občine Kranj s področja pametne specializacije. Podrobneje je predstavil projekt Pametno naselje Mlaka, ki je bil v evropskem prostoru prepoznan kot eden od štirih primerov dobre prakse na področju pametnih mest. Strokovnjaka je seznanil tudi z drugimi projekti, kot so priprave na vzpostavitev pametne mestne kartice, energetske sanacije stavb, elektrifikacija občinskih vozil, nakup osmih električnih avtobusov, širitev kolesarske mreže, postavitev zelene strehe na osnovno šolo Staneta Žagarja in podobno.

Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske, ki koordinira Misijo o prilagajanju podnebnim spremembam za Gorenjsko regijo, je predstavil sodelovanje med deležniki v regiji in izvajanje aktivnosti Trajnostnega energetskega in podnebnega akcijskega načrta.

Strokovnjaka Claire Nauwelaers in Richard Harding bosta z intervjuji nadaljevala tako na Gorenjskem kot tudi pri predstavnikih ministrstev in znanstveno-raziskovalnih inštitucij. Rezultate študije bodo objavili jeseni. Ti bodo v pomoč pri razvoju vseh evropskih regij, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

Povezava do članka MOK: Evropska komisija izbrala Gorenjsko za študijski primer pri Misiji o prilagajanju podnebnim spremembam

Več informacij:
LEAG – Misija prilagajanje podnebnim spremembam
Črtomir Kurnik
direktor LEAG
m: 041 267 934
[email protected]