NASVET: Plesen v stanovanju

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Pojav plesni v stanovanju je zelo pogost, kar slabo vpliva na zdravje in počutje uporabnikov. Za preprečevanje nastanka in sanacijo površin, na katerih se je že pojavila plesen, je najprej potrebno poznati vzroke za nastanek. Le tako lahko s primernimi ukrepi dolgoročno odpravimo problem plesni v prostorih.

Pojav plesni v stanovanju

Ker svetloba ni glavni razlog za nastanek plesni, jih lahko najdemo tako v svetlih kot tudi v temnih prostorih. Bistveni razlogi za nastanek in razvoj plesni so: neprimerna gradbena zasnova detajlov konstrukcij, nepravilno prezračevanje in ogrevanje prostorov. Zaradi slednjega je v prostorih prevelika količina vlage, ki nato lahko povzroči navlaževanje elementov zgradbe. Območja navlaževanja se pojavijo na mestih, kjer je prekinjena toplotna izolacija, in s tem posledično povečan prenos toplote.

Toplotni mostovi so idealna mesta za razvoj plesni.

Ta mesta imenujemo toplotni mostovi (na sliki zgoraj obarvano rdeče), in so idealna mesta za razvoj plesni. Pojavljajo se predvsem na stikih sten in stropov proti neogrevanim prostorom, ob stikih balkonske plošče s steno, neizoliranih roletnih omaricah in ob neprimerno vgrajenih oknih in vratih. Za dokončno rešitev problema je potrebno ta mesta sanirati. Veliko lahko naredimo tudi sami s primernim prezračevanjem, ogrevanjem prostorov, in zmanjšanjem relativne vlažnosti v prostoru.

Povečana vlažnost zraka je posledica uporabe prostorov (dihanje, kuhanje, umivanje), ali prevelike vlage v materialih pri novogradnjah (prehitra vselitev). Na ta način zmanjšamo nevarnost navlaževanja problematičnih površin v prostorih.

Primerno zračenje prostorov
Za dobro prezračevanje z okni je potrebno prostore zračiti pri povsem odprtih oknih vsaj dvakrat dnevno po 5 do 15 minut. Še posebej pomembno je, da prostore prezračimo po aktivnostih, kjer je veliko izločanje vlage.

Nova okna preveč tesnijo
Do problemov s plesnijo pogosto pride ob zamenjavi oken in vrat v starejših stavbah. Zaradi boljšega tesnjenja se poslabša prezračevanje prostorov in zato pride do dviga vlage v prostorih.

Pravilno ogrevanje
Za preprečevanje problemov je potrebno tudi pravilno ogrevanje. Predvsem v prehodnih obdobjih moramo paziti, da imamo v prostoru čim bolj konstanto temperaturo. Če se pojavijo prevelike razlike med temperaturo zraka v prostoru in ovojem stavbe, lahko pride do navlaževanja problematičnih mest, in s tem tudi nastanka plesni.

Do sistema mehanskega prezračevanja s spodbudami Ekosklada
Problem plesni v stavbah je pogost pojav, ki ga lahko v celoti rešimo s primernim načrtovanjem oziroma ustreznim sistemom mehanskega prezračevanja (prezračevanje z vračanjem toplote). Sami pa največ lahko naredimo s pravilnim prezračevanjem in ogrevanjem prostorov. Ekosklad nudi različne spodbude za prezračevanje z vračanjem toplote.

Jure Eržen
univ. dipl. inž. gr.