Nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko prenovo stavb (Ekosklad)

 • Post author:
 • Post category:Aktualno

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE.


Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po javnem pozivu so:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Podrobnosti razpisa na spletni strani Ekosklada.