Podnebne spremembe in povečanje stroškov energije: perspektive in strategije za evropska mala in srednja podjetja

Velik porast cen energije zajema vse primarne potrebe državljanov, vpliva pa tudi na produktivnost in poslovanje podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP).

V tem kontekstu je potekala zaključna konferenca projekta INNOVEAS. Na dogodku so bile predstavljene strategije za MSP za začetek procesa energetske tranzicije, s poudarkom na programu za krepitev zmogljivosti, ki so ga razvili partnerji INNOVEAS v zadnjih 36 mesecih. Dogodek je uspešno potekal dne 16.05.2022 v hibridni obliki: Konzorciju 10 partnerjev iz 6 držav so se na zaključni spletni konferenci pridružili tudi udeleženci in zunanji strokovnjaki.

Zaključna konferenca projekta Innoveas, Bologna (Italija)

Na zaključni konferenci projekta INNOVEAS so predstavili pregled opravljenih aktivnosti, skupaj z rezultati zadnjih 36 mesecev. Visoki govorci so ponazorili nacionalni in mednarodni kontekst, vprašanja in izzive, s katerimi se morajo soočiti mala in srednja podjetja, ter strategije za njihovo premagovanje.

Na dogodku so bili predstavljeni tudi projekti, ki se ukvarjajo s podobno tematiko kot INNOVEAS. Govorili so o tem, kako so njihove aktivnosti namenjene pomoči MSP pri dekarbonizaciji. Program zaključne konference je požel veliko zanimanja z več kot 78 prijavami in 62 udeleženci. Video posnetek dogodka bo na voljo na spletni strani projekta Innoveas.

Jure Eržen, vodja projekta Innoveas (LEAG) je predstavil izvedbo projektnih aktivnosti v Sloveniji

Program krepitve zmogljivosti se nadaljuje tudi po koncu projekta
Program za krepitev zmogljivosti INNOVEAS je namenjen energetskim strokovnjakom in MSP. Celotno usposabljanja je na voljo brezplačno na spletni strani https://innoveas.eu/.
Zaradi lažjega iskanja je spletno usposabljanje razdeljeno v tri različne kategorije – Uvodni videoposnetki o ukrepih za energetsko učinkovitost v sektorju živilstva, kemije in gradbeništva, gradiva za usposabljanje iz dejavnosti na lokaciji in orodja za energetsko preglede v podjetju. Za boljši odziv na ciljne skupine pilotnih držav INNOVEAS (Nemčija, Italija, Poljska, Slovenija in Španija) so vsa gradiva na voljo v petih nacionalnih jezikih.

Poslovno zavezništvo za podnebje in trajnostno energijo”
Projektni partnerji so se v memorandumu o soglasju dogovorili za začetek „Poslovnega zavezništva za podnebje in trajnostno energijo”, institucionalnega okvira, ki pomaga nadaljevati delo na programu za krepitev zmogljivosti po zaključku projekta v maju 2022.
Vse vsebine usposabljanja na spletni strani se bodo vzdrževale in posodabljale še 36 mesecev.

Za več informacij se obrnite na:

Projektni koordinator INNOVEAS:
Luisa Sileni
I.I.P.L.E. – Istituto Professionale Edile e-mail: [email protected]

Odnosi z mediji INNOVEAS:
Sabine Alexandre-Klein
European Science Communication Institute e-mail: [email protected]

Konzorcij je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 847095.