S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. – 14.3. 2018

V torek, 13. marca in v sredo, 14. marca 2018 je v Ljubljani prvič potekal projektni sestanek evropskega projekta BUILD2LC (v angl.: ‘Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions’ – spodbujanje nizkoogljičnih inovativnih sanacij stavb v evropskih regijah), v katerem sodeluje sedem partnerjev iz različnih držav in regij, od Andaluzije, Litve, Gloucestershirea, podkarpatske regije do Hrvaške in Slovenije. Slovenski partner v projektu BUILD2LC – gre za enega izmed 64 projektov programa Interreg Europe, ki je 85-odstotno financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj – je Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG). Na ljubljanskem srečanju so si mednarodni partnerji izmenjali izkušnje s področja spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energije (URE), pri tem pa spoznali tudi slovenski primer ukrepov na danem področju.

Glavni cilj 1,66 milijona evrov vrednega projekta BUILD2LC je povečati energetsko sanacijo stavb z zmanjšanjem porabe energije in izboljšanje politik, ki vzpodbujajo oblikovanje trga specializiranih podjetij v tem sektorju. Projekt pa daje poudarek tudi na spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva, naložb, izboljšanje usposobljenosti izvajalcev, usmerjanju v nove tržne, spodbujanju inovativnih rešitev in odpravljanju administrativnih ovir, ki ovirajo nizkoenergijske sanacije stavb. Kar 75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. Projekt BUILD2LC bo tako v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. Z uporabo večdisciplinarnega pristopa, ki temelji na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, bo njegove rezultate mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Na prvem projektnem sestanku v Ljubljani so sodelujoči predstavili osnutke akcijskih načrtov, ki so rezultat dosedanjega sodelovanja vseh projektnih partnerjev. Sodelujoči na projektu želijo, s predstavljenimi primeri dobrih praks in izkušnjami, nadgraditi znanje in novosti vpeljati tudi v svoja lokalna okolja. S tem se projekt približuje zaključku prvega dela aktivnosti, katerih cilj je priprava akcijskih načrtov vsakega izmed projektnih partnerjev. V nadaljevanju projekta pa sledi dvoletna implementacija aktivnosti in spremljanje rezultatov. In kot je v uvodnem delu torkovega srečanja dejal Joaquín Villar Rodríguez iz Andaluzijske energetske agencije, ki deluje pod okriljem Regionalnega ministrstva za zaposlovanje, podjetništvo in trgovino, in je vodilni partner v projektu, »se projekt nahaja v zelo ustreznem trenutku, ko lahko partnerji kakovostno določijo ovire in konkretne izzive pri projektih spodbujanja URE ter jih seveda v nadaljevanju tudi uspešno odpravijo«.

Ključni inovativni vidik projekta BUILD2LC je njegov multidisciplinarni pristop, ki vključuje strokovno znanje in izkušnje projektnih partnerjev z različnih področij. Sodelovanje partnerjev z lokalnega področja (Lokalna energetska agencija Gorenjske, Slovenija in Energetska agencija Severn Wye, Velika Britanija), regionalne ravni (Andaluzijska energetska agencija, Španija; Regionalna razvojna agencija Rzeszow, Poljska; Regionalna energetska agencija severozahodne Hrvaške, Hrvaška in Regija Jämtland Härjedalen, Švedska) in nacionalne ravni (Javna investicijska in razvojna agencija, Litva) bo omogočilo doseganje evropskih ciljev energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja v gradbenem sektorju.

Ob robu projektnega sestanka BUILD2LC v Sloveniji je tako direktor LEAG mag. Anton Pogačnik poudaril, da je sodelovanje v evropskem projektu odlična priložnost za pridobitev dodatnih znanj in izkušenj, ki se jih bo preneslo v lokalno okolje.

Projekt BUILD2LC se je začel 1. aprila 2016, trajal pa bo do 30. septembra 2020.

Zapisal: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja