Spletni seminar – BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE POSLEDICAM PODNEBNIH SPREMEMB

V okviru projekta SECAP Interreg V-A Italia-Slovenija je bil v četrtek 12. novembra organiziran spletni seminar, ki je trajal dve uri in se ga je udeležilo 22 aktivno sodelujočih.

Direktorica Eko sklada, ga. Mojca Vendramin je predstavila trenutne aktivnosti in načrte za leto 2021. Za občine so trenutno na voljo različne subvencije in krediti: energijska prenova obstoječih stavb, nakup novih električnih vozil, izgradnja mikro sončnih elektrarn in vrsta drugih ukrepov. Več si lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Zakonodajne podlage in pripravo osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 je predstavila ga. Katarina Trstenjak, Institut Jožef Stefan, CEU. V začetku je bil predstavljen proces priprave osnutka strategije nato predstavitev zadanega cilja – Podnebna nevtralnost do 2050 in v nadaljevanju podrobna predstavitev strategije doseganja zadanega cilja po posameznih sektorjih.

Kakšne bodo spremembe in vplivi podnebnih sprememb v Sloveniji je predstavila ga. Mojca Dolinar, ARSO. Zadnjih 50 let temperatura v Sloveniji narašča s trendom 0,33 °C/10 let; tako je za zadnjih 60 let zabeležen porast temperature za 2 °C. Občine lahko največ naredijo na blaženju podnebnih posledic sprememb s pravilnim načrtovanjem in zaščito javne infrastrukture saj v prihodnje pričakujemo porast izjemnih padavin, vročinskih valov, suše…

Projekt SECAP Interreg V-A Italia-Slovenija je predstavil Črtomir Kurnik, LEAG. Cilji projekta so spodbujati trajnostno rast čezmejnega območja, promocija strategij za zmanjšanje emisij ogljika, ter pripraviti nabor ustreznih ukrepov na področjih prilagajanja in blažitev posledic podnebnih sprememb. Pričakovani rezultati projekta so: čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve, izvedba izobraževalnih tečajev za občine, prehod nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v trajnostne energetske in podnebne načrte (SECAP) ter druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam.

Pobudo za ustanovitev Centra trajnostne energije in podnebnih sprememb je predstavil direktor LEAG, Anton Pogačnik. Center bo ustanovljen z namenom delovanja na nacionalni ravni katerega cilj je povezovanje ključnih deležnikov in njihova seznanitev s tehnološkimi možnostmi, ki izhajajo iz uporabe inovativnih tehnologij, materialov in metod dela. Posebno pozornost bo namenjena zagotavljanju povezovanja ključnih deležniških skupin (ministrstva, raziskovalno razvojne dejavnosti, izobraževalne institucije, gospodarstvo, šolstvo) in oblikovanju programskih vsebin za zagotavljanje samozadostnosti delovanja po zaključku financiranja.

Predstavitve:

Spletni seminar je bil organiziran v okviru projekta SECAP Interreg V-A Italia-Slovenija (https://www.ita-slo.eu/sl/secap).