SPOROČILO ZA JAVNOST: Z meritvami do kakovostnejšega zraka v Kranju

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Postavitev merilne postaje za izvajanje meritev kakovosti zraka v KS Orehek-Drulovka.

V Mestni občini Kranj je Lokalna energetska agencija Gorenjske v okviru projekta SECAP Interreg Italija-Slovenija postavila novo merilno postajo za izvajanje meritev kakovosti zraka v KS Orehek-Drulovka. Trenutno je to četrta postaja v Kranju za izvajanje meritev kakovosti zraka. Ogled rezultatov meritev pa je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj.

Merilna postaja za izvajanje meritev kakovosti zraka.


Lokacija je bila izbrana v sodelovanju z občino in gospo Mojco Dolinar, ARSO. Lega lokacije je lepo odprta in ravno prav oddaljena od glavnih prometnic in industrijske cone, tako da je reprezentativna za širše območje. Lokalna cesta, ob kateri je merilna postaja postavljena, je slepa ulica, torej z zelo malo prometa. Postavljena je na robu naselja, tako le to ne bo imelo (pre)velikega vpliva na same meritve. Hkrati pa je lokacija meritev dovolj dobra za predstavitev razmer v celotnem naselju. Na merilnem mestu se opravljajo meritve prašnih delcev (PM 10, PM 2.5, PM 1), ozona (O3), žveplovega dioksida (SO2), dušikovega dioksida (NO2), ogljikovega moniksida (CO) temperature, vlage in zračnega tlaka.

Namen meritev je izboljšati poznavanje lokalne dinamike kakovosti zunanjega zraka. Rezultati meritev pa bodo Mestni občini Kranj omogočali pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in spremljanje izvajanja politik in ukrepov na področjih prometa, industrije in lokalnih kurišč za izboljšanje kakovosti zraka.


Nakup merilne postaje je bil sofinanciran v okviru projekta SECAP Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020.


Tukaj si oglejte lokacije merilnih postaj za kakovost zraka v MO Kranj

Zapisal: Črtomir Kurnik, LEAG