Vabilo na predstavitev: Prenova stavbne dediščine v Tržiču

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Predstavitev bo potekala v okviru tridnevnega usposabljanja “ŠIRŠA, ENERGIJSKA IN PROTIPOTRESNA PRENOVA STAVB (U6-2)

V petek, 26. marca ob 12:30 bo predstavljen tudi primer dobre prakse “Prenova stavbne dediščine v Tržiču”, ki ga bo predstavil Staš Kos iz Lokalne energetske agencije Gorenjske.

Lokalna energetska agencija Gorenjske uspešno pridobiva finančna sredstva v višini vsaj 49% sofinanciranja za projekte energetske prenove v gorenjskih občinah, zato bomo zelo pozorno poslušali predstavitev novih finančnih mehanizmov v sklopu predavanj.

Poleg tega bo na usposabljanju predstavljena tudi zakonodaja in novosti s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov.

Blaženje podnebnih sprememb in razogljičenje stavbnega fonda spadata med prioritetne cilje in zaveze na ravni EU in Slovenije. Projekti energetske prenove v javnih stavbah bodo zato prioritetno deležni finančne podpore.

Usposabljanje priporočamo vsem predstavnikom občin, ki se pri svojem delu srečujejo s prenovami.

Brezplačni spletni dogodek bo potekal od srede, 24. marca do petka, 26. marca 2021, med 9. in 15.30 oz. v petek do 14. ure.

Prijavite se TUKAJ.

Dogodek organizira ZRMK. Usposabljanje je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor, ki načrtuje z nizom akcij čim hitreje doseči zastavljene cilje, saj so posledice podnebnih sprememb vsako leto bolj očitne.