Ukrepi in priporočila za energetsko učinkovitost v javnih stavbah

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Smo v obdobju vročega poletja in pred nami je zima, polna negotovosti glede energetske oskrbe. Glede na razmere v svetu, se pričakuje tako rast cen energije, kot pomanjkanje energije, predvsem zemeljskega plina.

Na razmere na trgu žal ne moremo vplivati. Lahko pa na porabo energije. Vlada je za stavbe javnega sektorja predlagala ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije, katerih cilj je predvsem manjša poraba energije. Uporabnikom stavb vlada nalaga pospešitev izvajanja ukrepov za nižjo rabo energije in pa pregled morebitnih potencialov izrabe drugih predvsem obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb. Predlaga se, da tem ciljem sledijo tudi lokalne skupnosti in poskušajo doseči cilj 10% nižjo rabo energije.

Ukrepi in priporočila vlade so:

  • v poletnih mesecih naj se stavbe ne hladijo nižje kot 25°C. Izven delovnega časa, torej med 18 in 7 uro, naj se ne hladijo nižje kot 28°C,
  • v zimskem obdobju se predlaga, da se stavbe ne ogrevajo višje kot 20°C,
  • povezava do vseh priporočil in ukrepov.

Kot energetski menedžerji občinam svetujemo pri zmanjševanju porabe energije. Predvsem zaposleni v javnih stavbah lahko veliko prispevajo pri organizacijskih ukrepih.

V kolikor potrebujete svetovanje pri izvajanju ukrepov in priporočil v vaši občini smo vam na voljo.

Lokalna energetska agencija Gorenjske
E-naslov: [email protected]
Telefon: 059 92 49 74