Vabilo na zaključno konferenco projekta Innoveas

Podnebne spremembe in povečanje stroškov energije, perspektive in strategije za MSP v EU

Danes na evropski kontekst vpliva močno zvišanje cen energije; to vprašanje zadeva vse primarne potrebe državljanov: gorivo, ogrevanje, svetloba itd. Povišanje cen ne vpliva le na državljane, ampak vpliva tudi na produktivnost in poslovanje podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij.

Ta podjetja imajo priložnost, da se borijo proti tej situaciji z začetkom procesa energetskega prehoda. Strategije, ki jih je treba sprejeti, je več in so bile v središču programa za krepitev zmogljivosti, ki so ga razvili partnerji INNOVEAS in so naslovili na MSP v gradbeništvu, kemični in živilskopredelovalni industriji.

Na zaključni konferenci projekta INNOVEAS bodo člani konzorcija in visoki govorci ponazorili aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta 36 mesecev, nacionalni in mednarodni kontekst, vprašanja in izzive, s katerimi se morajo soočiti MSP, strategije za njihovo premagovanje.

Vabljeni, da si rezervirate vaš dragoceni čas in se udeležite zaključnega dogodka, ki bo
v ponedeljek, 16.5. 2022, od 14.00 do 17.30 preko aplikacije ZOOM.
Prijavite se tukaj.

PROGRAM:

14.00 do 14.10 – Pridružite se srečanju in pozdravne besede, Luisa Sileni, vodja projekta – IIPLE

14.10 do 14.30 – Energetski prehod po evropskem scenariju, Christiane Egger, namestnica direktorja – Energiesparverband

14.30 do 14.40 – Strategije in politike Evropske komisije za podporo energetskemu prehodu v prihodnjem scenariju, Oronzo Daloiso, vodja projekta CINEA

14.40 do 15.00 – Nov pristop k energetski učinkovitosti v MSP, Patrick Crehan, direktor – CKA

15.00 do 15.15 – Projekt INNOVEAS: strategije za podporo energetskemu prehodu MSP, Sergio Bottiglioni, vodja inženirskih projektov – IIPLE

15.15 do 15.30 – Odmor za kavo

15.30 do 16.15 – Okrogla miza Innoveas: ovire, nacionalni kontekst, podporni ukrepi in rezultati, K&I, A3e, LEAG, TILJE, UTBW, JER; moderira Mara Corbella Junior Project Manager – IIPLE

16.15 do 16.30 – Italijanski izzivi in razmere: kako obravnavati energetski prehod v nacionalnem kontekstu, inž. Livio De Chicchis, energetski vodja – FIRE Italia

16.30 do 16.50 Energetski prehod in MSP: druge izkušnje, financirane v okviru programa Obzorje 2020, Predstavniki “Sister Projects”.

16.50 do 17.05 – Poslovna zveza za podnebje in trajnostno energijo, Marzia Morgantini, vodja inovacij – Confindustria Bergamo

17.05 do 17.30 – Zaključne besede in vprašanja in odgovori udeležencev

VABLJENI!