Zaključna konferenca projekta SECAP, 13. april 2022, 10.00–13.00

preko spleta (Zoom), delovni jezik: IT-SLO

Dne 13. aprila 2022 bo potekala konferenca ob zaključku projekta SECAP – “Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam” programa Italija Slovenija 2014 – 2020, ki ga vodi Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina ob sodelovanju devetih drugih partnerjev: Univerza v Trstu (I), Znanstveni park AREA iz Trsta (I), Metropolitansko mesto Benetke (I), IUAV Univerza v Benetkah (I), Unioncamere del Veneto (I), Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica (GOLEA – SLO), Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG – SLO), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR – SLO) in Občina Pivka (SLO).

Na konferenci bodo imeli pozdravne nagovore Fabio Scocimarro, deželni svetnik za okolje, energijo in trajnostni razvoj iz Avtonomne regije Furlanija Julijska krajina; Martina Gračner z Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, Direktorat za energijo in Giampaolo Bottaccin, regijski svetnik za okolje, podnebje, civilno zaščito in hidrogeološko nestabilnost iz regije Veneto.

Zaključek projekta ne pomeni konca z njim promoviranih aktivnosti, saj se bodo le-te nadaljevale z doseženimi rezultati tako v smislu znanja, izkušenj, motivacije kot uporabnih orodij za boj proti vplivom podnebnih sprememb. Projekt SECAP predstavlja izjemen primer čezmejne javne iniciative za promocijo nizkoogljičnih strategij, razširjene na sosednja ozemlja Italije in Slovenije s preučevanjem in eksperimentiranjem ustreznih ukrepov za prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb.

Projekt nas je naučil, da je potrebno cilje za boj proti podnebnim spremembam izvajati s strateškim čezmejnim pristopom, ki je zasnovan za razvoj skladnih ukrepov za blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam med različnimi sektorji in ravnmi lokalnega, regionalnega, nacionalnega in čezmejnega upravljanja. Teme, ki jih bodo na konferenci obravnavali IUAV Univerza v Benetkah, Znanstveni park AREA iz Trsta in predstavnik transalpske makroregije EUSALP Santa Ulrich.

Potrebno je poudariti, da imajo v tem kontekstu lokalne uprave občin temeljno vlogo in so odgovorne za razvoj in promocijo strategij prilagajanja in blažitve pojavov, povezanih s podnebnimi spremembami, ki jih povezujejo zapleteni in pogosto težko predvidljivi medsebojno odvisni odnosi. V dejavnosti SECAP je bilo vključenih več občin, med njimi pa lahko izpostavimo občine Devin Aurisina, Trst, Sacile, Idrija, Koper, Ajdovščina, Nova Gorica, Brezovica in Pivka. To pomembno dejavnost na tem področju bo na konferenci predstavil Rajko Leban iz GOLEA, ki ji bodo sledili prispevki iz dveh občin Trst in Nova Gorica. Predstavljene bodo tudi investicije, ki so bile izvedene v okviru projekta v zvezi z izgradnjo zelene strehe na Krpanovem domu v občini Pivka v Sloveniji ter gradbeno inženirski posegi za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ki se izvajajo v Hiši energije, v občini Mirano v Benečiji. Dogodka se bosta poleg Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine udeležila še Dežela Veneto ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Slovenija. Konferenca bo tudi priložnost, da predstavimo nekaj predogledov novega programa Interreg Italija Slovenija iz prve roke s strani organa upravljanja programa Italija Slovenija.

PROGRAM: https://bit.ly/3DmsagQ

UDELEŽBA: BREZPLAČNA

DELOVNI JEZIK: ITA / SLO zagotovljen simultani prevod

REGISTRACIJA: https://bit.ly/3iPbHse
ZA VEČ INFORMACIJ: https://bit.ly/3uICHPJ