OŠ delavnice URE, OVE in podnebne spremembe

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Lokalna energetska agencija Gorenjske je v sklopu tehniškega dne izvedla dve delavnici na temo varčevanja z energijo in blaženje podnebnih sprememb v OŠ Stražišče.

Sodelovalo je 126 učencev iz vseh 8. razredov.

Delavnica 1: Risanje stripov

Na prvi delavnici so učenci izdelali stripe na teme kot so: varčevanje z energijo, blaženje podnebnih sprememb in uporaba obnovljivih virov.

Dobili smo veliko dobrih stripov, učenci so pokazali talent za risanje, izvirost in znanje o tej problematiki.

Inovativna ideja o trajnostni mobilnosti

Delavnica 2: Pridobivanje energije iz sadja in zelenjave

Na drugi delavnici so učenci poskusili pridobiti energijo iz limon in krompirja. Učenci so izdelovali baterije iz limon in krompirja. S pomočjo bakrenih in pocinkanih žebljev so ustvarili elektrodi (katodo in anodo), tekočina v limonah in krompirju pa je delovala kot elektrolit. Ko se elektrodi poveže v zunanji tokokrog, elektroni iz negativne elektrode (cink) potujejo na pozitivno (baker), kar lahko izkoristimo za opravljanje električnega dela. Ena limona oziroma krompir ustvari prešibak električni tok, da bi lahko z njim prižgali LED žarnico, zato so jih povezali več skupaj, nekaterim je uspelo, da je LED žarnica zasvetila.

Poskus pridobivanja energije iz limon

Baterijo lahko na razmeroma preprost način pripravimo tudi doma iz drugega sadja ali zelenjave.

Lokalna energetska agencija Gorenjske z izvedbo izobraževanj po gorenjskih osnovnih šolah na ta način ozavešča o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov. Če želite, da pridemo tudi na vašo šolo nas kontaktirajte na [email protected]