Zaključni sestanek projekta BUILD2LC

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Slovenija si je zadala, da bo do leta 2030 zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov (TGP) za 36 %, obenem bo za 35 % izboljšala energetsko učinkovitost, povečala rabo obnovljivih virov energije (OVE) za 27 %, za tri odstotke pa naj bi povečala tudi investicije v raziskave in razvoj na danem področju.

V sklepnem delu srečanja partnerjev projekta BUILD2LC, katerega namen je povečati energetsko sanacijo stavb z zmanjšanjem porabe energije in izboljšanjem politik, je bilo slišati tudi o napredovanju Slovenije tako na danem področju kot konkretno na področju zmanjševanja oz. odprave energetske revščine, čemur je med drugim namenjen program Eko sklada, imenovan ZERO 500, svoj doprinos pa ima lahko tudi energetsko pogodbeništvo (ESCO).

Leta 2021 bo Eko sklad izvedel pilotni projekt za preverbo tega finančnega instrumenta v praksi. Še en pilotni projekt pa si lahko v Sloveniji obetamo tudi s povsem novim modelom popolne prenove stavb, ki temelji na zagotavljanju prihrankov energije s poznejšim odkupom terjatev, čemur bi lahko služila tudi sredstva tehnične pomoči ELENA.

Projekt BUILD2LC, ki so ga projektni partnerji – Lokalna energetska agencija Gorenjske – LEAG, Energetska agencija Severn Wye (VB), Andaluzijska energetska agencija (Španija), Regionalna razvojna agencija Rzeszow (Poljska), Regionalna energetska agencija severozahodne Hrvaške, Regija Jämtland Härjedalen (Švedska) ter Javna investicijska in razvojna agencija (Litva) – sklenili z včerajšnjim virtualnim dogodkom, je eden izmed 64 projektov programa Interreg Europe, ki je 85-odstotno sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zapisal:
Črtomir Kurnik, vodja projekta BUILD2LC