500 energetsko revnih gospodinjstev do 100% subvencije za obnovo doma

Nov ukrep vlade in Eko sklada za preprečevanje oz. blažitev energetske revščine v Sloveniji.

Dobra novica prihaja iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da je za obnovo energetsko neučinkovitih stanovanjskih stavb na voljo 5,9 milijonov evrov v okviru programa ZERO500. Program ZERO500 bo izvajal Eko sklad v sodelovanju s Centri za socialno delo, energetskimi svetovalci in drugimi deležniki. Projekt se bo začel poleti 2020 in bo trajal do leta 2023. Skupna vrednost programa je 5,9 milijona evrov.

Energetsko revno gospodinjstvo je tisto, ki ne more oz. izredno težko zadosti osnovnim potrebam po energentih. Še posebej težko plačuje račune za elektriko, vodo in ogrevanje prostorov. Vedno bolj se v Sloveniji pojavlja potreba po ohlajanju prostorov poleti in stroškov v zvezi s tem.

Obstajajo trije razlogi za energetsko revščino: visoke cene energentov, nizki prihodki v gospodinjstvu in energetska neučinkovitost stanovanjskih stavb.
Cilj projekta je izvesti 500 projektov energetske obnove stanovanjskih stavb socialno šibkih občanov. Glavni namen projekta je pomagati energetsko revnim socialno ogroženim gospodinjstvom obnoviti energetsko potratno bivališče. Socialno šibki občani bodo lahko zaprosili za subvencijo za zamenjavo oken, obnovo fasade, izolacijo strehe, vgraditev prezračevanja. Subvencija ne bo smela biti višja od 9.600 € na posamezno socialno ogroženo gospodinjstvo.

Za 100% subvencijo za obnovo stanovanjske stavbe bodo lahko zaprosili socialno šibki občani na celotnem območju Slovenije, ki so v zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo vloge prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek in so lastniki ali solastniki eno stanovanjske stavbe ali stanovanja v dvo stanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31.12. 1967, kjer tudi živijo.

Pozitivne posledice tega programa bodo izboljšanje bivalnih pogojev energetsko revnih gospodinjstev, zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje računov za energente.

V okviru programa Zero500 bo objavljenih več pozivov Eko Sklada. Prvi poziv bo Eko sklad objavil že do poletja.

Kako do subvencije?
Na območnih socialnih centrih bodo organizirali informativne dneve, kjer bodo energetski svetovalci ENSVET predstavili program Zero500 in vse možnostih za izvajanje programa. Spremljajte objave pozivov, ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada za prebivalstvo.

V Lokalni energetski agenciji Gorenjske spremljamo problematiko energetske revščine v Sloveniji, saj sodelujemo na evropskem projektu TRECE. V okviru projekta TRECE bomo skupaj s partnerji iz Španije, Romunija, Grčije, Bolgarije pripravili usposabljanje za opolnomočenje energetsko revnih gospodinjstev. Več o projektu TRECE.

Vir: novica na portalu gov.si