Anketa o lokalnih podnebnih ukrepih in njihovih vplivih v Kranju

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Lokalna energetska agencija Gorenjske skupaj z MO Kranj poziva k sodelovanju v raziskavi v okviru evropskega projekta Three4Climate. Namen ankete je ugotoviti, kako ljudje, ki živijo, delajo ter hodijo v šole v partnerskih mestih, razmišljajo o lokalnih podnebnih ukrepih in njihovih vplivih. Anketa bo aktivna do 10. novembra 2020 in je na voljo na tej povezavi.

TRIO (Three4Climate – »MISLI EVROPSKO – DELUJ LOKALNO«) je mednarodni projekt, v katerem države, mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam, kot podpora predsedovanju Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji z namenom znižanja emisij toplogrednih plinov.

Za sodelovanje v projektnih aktivnostih sta bili v vsaki državi (Nemčiji, Portugalski in Sloveniji) izbrani dve mesti in dve šoli. V okviru projekta bodo predstavili ambiciozne podnebne ukrepe izvedene na lokalni ravni in si medsebojno izmenjali izkušnje ter znanje.

V Sloveniji projekt koordinirata Energetska agencija za Podravje iz Maribora in Lokalna energetska agencija Gorenjske iz Kranja. V projektu pa sodelujejo še Ministrstvo RS za okolje in prostor, Mestna občina Maribor, Mestna občina Kranj, III. gimnazija Maribor in Osnovna šola Stražišče Kranj. Več o projektu Three4Climate.