LEAG na SECAP delavnici Konvencije županov

Dne 29.10. 2021 so se predstavniki LEAG odzvali povabilu Konvencije županov in se udeležili delavnice, namenjene praktikom Konvencije županov. Na delavnici so predstavili novosti (ključne posodobitve in politike), izboljšave v poročanju in spremljanju SECAP, podnebno nevtralnost in steber energetske revščine (60 kazalnikov energetske revščine za poročanje). Po vsaki končani seji je sledil pogovor s praktiki.
V zadnjem, tretjem delu delavnice so bili predstavljeni kazalniki za odkrivanje energetske revščine. Energetska revščina je večdimenzionalen koncept, ki ga ni mogoče zlahka zajeti z enim samim kazalnikom, zato je na voljo 60 kazalnikov za opredelitev energetske revščine. Udeleženci delavnice so poudarili, da nimajo dovolj informacij o energetski revščini in da ne vedo, kje bi te informacije dobili.

Novo svetovalno središče za spremljanje energetske revščine
Predstavnik novoustanovljenega Svetovalnega središča za energetsko revščino (EPAH) je poudaril, da bodo podpisnikom Konvencije županov zagotovili podporo za pridobivanje podatkov in izbor ustreznih kazalnikov. EPAH je naslednik Evropskega observatorija za energetsko revščino (EPOV). EPOV je pripravil široko paleto publikacij, kot so študije primerov, ki prikazujejo uspešno izvedene ukrepe, letna poročila EU, ki se osredotočajo na najnovejše stanje in politike v Evropi, vključujoč energetski prehod in ukrepe, poročila držav članic s pregledom stanja po državah članicah EU in priročnik za metodologijo kazalnikov, z izračuni, interpretacijo in podrobno bazo podatkov vseh kazalnikov, ki jih je identificiral EPOV.
Predstavniki LEAG so poudarili, da občine potrebujejo ozaveščenost o energetski revščini, da bi videle obseg problema, da bi vedele, kje iskati informacije o energetski revščini in kateri ukrepi so na voljo za zmanjšanje energetske revščine.

Novo orodje za odkrivanje energetske revščine
Usposabljanje za opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov (TRECE E-learning) je novo brezplačno spletno orodje za občine, socialne deležnike, nevladne organizacije in energetske agencije za odkrivanje in spopadanje z energetsko revščino ter opolnomočenje končnih zasebnih potrošnikov. To usposabljanje vsebuje vse vsebine v zvezi z ukrepi za zmanjšanje energetske revščine v vsaki državi EU, energetsko učinkovitostjo, obnovljivimi viri, podnebnimi spremembami, preizkusi znanja na koncu vsakega modula in evalvacijo tečaja v šestih jezikih (angleščina, slovenščina, grščina, romunščina, bolgarščina in španščina). LEAG je eden od projektnih partnerjev TRECE.

Gorenjske občine so se zavezale k ukrepanju za zmanjševanje energetske revščine
V okviru Konvencije županov v Evropi za leto 2030 se podpisniki poleg ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje njihovim neizogibnim učinkom zavezujejo, da bodo vsem zagotovili dostop do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije. V evropskem kontekstu to pomeni ukrepanje za zmanjševanje energetske revščine. Z zmanjševanjem energetske revščine lahko podpisniki konvencije izboljšajo kakovost življenja svojih občanov in ustvarijo bolj pravično in vključujočo družbo. Med podpisniki SECAP so tudi vse občine Gorenjske. S tem se tudi te občine zavezujejo k zmanjševanju energetske revščine.

Kaj je energetska revščina?
Energetsko revščino je mogoče opredeliti kot: »situacijo, ko si gospodinjstvo ali posameznik ne more privoščiti osnovnih energetskih storitev (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, mobilnost in elektrika), da bi zagotovili dostojen življenjski standard zaradi kombinacije nizkih dohodkov, visokih poraba energije in nizka energetska učinkovitost njihovih domov« (opredelitev EP Evropske komisije, Citizens’ Energy Forum 2016).
V praksi to pomeni, da ranljivi državljani bodisi nimajo dostopa do energetskih storitev ali pa uporaba teh energetskih storitev spodkopava njihovo možnost dostopa do drugih osnovnih storitev. Življenje v energetski revščini ima lahko resne posledice za zdravje, dobro počutje, socialno vključenost in kakovost življenja. Energetsko revna gospodinjstva se soočajo z neustreznimi ravnmi nekaterih bistvenih energetskih storitev, npr. razsvetljava, ogrevanje/hlajenje, uporaba aparatov, transport in mnogi drugi. Zaradi tega je treba energetsko revščino upoštevati na številnih področjih politike – vključno s socialno, gospodarsko in seveda podnebno in okoljsko politiko.

Kaj je Konvencija županov (Covenant of Mayors)?
Konvencija županov (CoM) je največje gibanje lokalnih podnebnih in energetskih ukrepov na svetu. V boju proti podnebnim izzivom združuje več kot 10.000 občinskih odborov in njihovih županov z vsega sveta.

Od leta 2015 so zaveze Konvenciji županov razdeljene na tri stebre:
• Blažitev podnebnih sprememb z energetsko učinkovitostjo in ukrepi na področju obnovljivih virov energije
• Prilagajanje podnebnim spremembam z ukrepi, ki zagotavljajo, da so občine bolj odporne na spreminjajoče se podnebje
• Dostop do energije, ki je v kontekstu EU neposredno preveden kot energetska revščina.


LEAG za gorenjske občine poroča Konvenciji županov o uresničevanju SECAP-a
Občine se zato ob podpisu Konvencije županov politično odločajo, da bodo ukrepale tudi proti energetski revščini.
LEAG za gorenjske občine zbira podatke o vseh treh zavezah v okviru Energetsko-podnebnega trajnostnega akcijskega načrta (SECAP) in redno poroča o stanju Konvenciji županov.

Viri:
https://energy-poverty.ec.europa.eu/covenant-mayors_en
https://www.energypoverty.eu/
http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf
https://www.konvencijazupanov.eu/support-mainmenu-sl/energetska-rev%C5%A1%C4%8Dina.html