LEAG ponovno uspešen pri pridobivanju nepovratnih sredstev za občine

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Naša lokalna energetska agencija že več let deluje kot povezovalec občin na Gorenjskem in širše pri projektih učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Konec leta 2020 smo uspešno zaključili projekt celovite energetske obnove treh objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič. Šlo je za obnovo Zdravstvenega doma Bohinj, Občinske stavbe Bohinj in Vrtca Deteljica Tržič. Kot vodja projekta smo skupaj z zunanjimi partnerji prevzeli izdelavo prijavne, projektne in investicijske dokumentacije, poročanje ministrstvu o poteku projekta in črpanju nepovratnih sredstev. Na objektu Vrtec Deteljica Tržič smo prevzeli tudi izvajanje strokovnega nadzora. S projektom smo občinama pridobili 320.524 € nepovratnih sredstev.

V začetku leta 2021 smo se skupaj z občinami Tržič, Kamnik in Preddvor ponovno razveselili sklepa s strani Ministrstva za infrastrukturo, da je bila naša vloga na razpisu uspešna. Kot vodja projekta smo skupaj z zunanjimi partnerji in zaposlenimi na občini uspešno pridobili 811.357 € nepovratnih sredstev. Ta sredstva bodo namenjena celoviti energetski obnovi dveh stavb v lasti Občine Tržič (Grad Neuhaus, Tržiški muzej), Občine Kamnik (Policijska postaja Kamnik, Dom Kulture Kamnik) ter Občine Preddvor (Stavba za turizem Preddvor, Občinska stavba Preddvor).

Lokalna energetska agencija tako skupaj z gorenjskimi občinami uspešno zmanjšuje rabo energije v stavbah, ki v celotni energetski bilanci predstavljajo kar 40 % vse porabljene energije. Konec leta 2021 planiramo izvedbo projekta prijave nove skupine občin.

Zapisal: Staš Kos, LEAG