Predstavitev projektov na temo energetske revščine

V oktobru 2021 je bila Lokalna energetska agencija Gorenjske, v sklopu drugega mednarodnega usposabljanja projekta C.H.A.N.G.E.R.S., povabljena k predstavitvi aktualnih projektov na temo energetske revščine. Tri dnevni spletni dogodek je organiziral BSC Kranj.

Usposabljanje je potekalo 6., 7. in 8. oktobra 2021 v virtualni obliki, udeležilo pa se ga je kar petnajst udeležencev iz partnerskih držav ter po trije predavatelji iz BSC Kranj in Lokalne Energetske Agencije Gorenjske (LEAG).
Tridnevni dogodek je bil razdeljen na tri sklope.

Prvi dan so predavatelji iz BSC Kranj predstavili energetsko revščino v Sloveniji in sicer njeno ozadje, aktualne statistike, z interaktivno delavnico so obnovili znanje o energetski revščini in revščini nasploh, pod vodstvom Maše Gorenšek.
Jelena Vidović, vodja področja za pametne skupnosti BSC Kranj, je predstavila enega vidnejših projektov izvedenega na področju gorenjske regije, projekt REFURB. V sklopu projekta je bilo v gorenjski regiji energetsko saniranih več stanovanjskih stavb, z namenom znižanja stroškov energetske porabe. Namen projekta je bil tudi premostitev vrzeli med ponudbenim sektorjem – izvajalci in lastniki nepremičnin v večstanovanjskih zgradbah, česar posledica je večja dostopnost in spodbuda energetskih sanacij.

Drugi dan usposabljanja so predavatelji iz Lokalne energetske agencije Gorenjske predstavili štiri aktualne projekte, s čimer so podali vpogled v izvajanje projektov na področju energetske revščine v Sloveniji.

Projekt TRECE Erasmus+, program usposabljanja za socialne deležnike in javne organe za obravnavo ranljivega sektorja – ljudi, ki trpijo energetsko revščino, je predstavila projektna vodja Suzana Krmelj. Predstavila je novo spletno orodje »TRECE e-learning« za lažje odkrivanje primerov energetske revščine in podala navodila za pilotno testiranje orodja. Prisotni na usposabljanju so sprejeli povabilo k pilotnem testiranju orodja, ki se bo izvajao v oktobru in novembru 2021.

Predstavitev TRECE spletnega orodja in pilotnega testiranja

Projekt INNOVEAS Horizon je predstavil projektni vodja Jure Eržen. Projekt si prizadeva dvigniti ozaveščenost, znanje in zmogljivosti na področju energetskih pregledov in ukrepov za zmanjšanje rabe energije v malih in srednje velikih podjetjih.

Predstavitev projekta Innoveas

Črtomir Kurnik, projektni vodja na LEAG je predstavil dva projekta. Prvi predstavljeni projekt SECAP spodbuja trajnostne rasti čezmejnega območja s spodbujanjem strategij zmanjševanja ogljika za vse vrste območij, zlasti urbanih območij, ter z razvojem ustreznih ukrepov za prilagajanje in blažitev.

Predstavitev projekta BUILD2LC

Drugi projekt BUILD2LC pa je deloval na področju izboljšanja politik nizkoogljičnega gospodarstva. Splošni cilj projekta je bil spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.