MODER

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Energetske sanacije stavb, Zmanjšanje porabe energije,

Ime projekta : MODER

Program: Horizon 2020 H2020-EeB-2015, EeB-05-2015, INNOVATION ACTION

Trajanje projekta: 1.9.2015 – 31.8.2018

Spletna stran: https://projectsites.vtt.fi/sites/moder/www.vtt.fi/sites/moder.html

Celotna vrednost projekta: 3.300.000€

LEAG proračun projekta: 125.000,00 €

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Project Manager: Jure Eržen

Vizija projekta MODER je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Glavni cilj projekta MODER je okrepiti in povečati sodelovanje inženirskih podjetij, energetskih menedžerjev in svetovalcev z občinami in lastniki stavb pri obnovi stavb na okrajni ravni in širše tudi na evropskih in svetovnih trgih.

Cilji projekta MODER:

  • razviti orodja za celostno, energetsko in finančno učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma ravni sosesk. Tak sistem načrtovanja bo omogočal primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo. Projekt MODER bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov.
  • S pomočjo različnih vizualizacij, in na novo razvitih orodij, ki omogočajo bolšo predstavo, vsem vpletenim v procesu prenov stavb približati in izboljšati razumevanje in delovanja zapletenih energetskih sistemov.
  • izboljšanje celostne zasnovoe energetskega sistema na ravni okrajev mest z upoštevanjem sistemov obnovljivih virov energije. Celosten pristop zasnove bo vzpostavljal nove povezave med sistemi obnovljivih virov za oskrbo z energijo in porabniki. S tem bo omogočena optimalna izbira in poraba energentov, kot tudi izbira distribucije energetskega sistema brez potrebe po posegih v sisteme daljinskega ogrevanja in elektroenergetskih omrežij na ravni mesta.
  • razviti metode za učinkovito upravljanje in načrtovanje, ki temeljijo na analizi, izmenjavi informacij, spremljanju porabe energentov in sodelovanju deležnikov (občine, investitorji, lastniki stavb, energetskimi managerji).

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.