INNOVEAS

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Energetski pregledi v podjetjih (MSP), Varčevanje z energijo, URE

Ime projekta: INNOVEAS

Program: Horizon 2020-LC-SC3-EE-20180

Trajanje projekta: 1.6.2019 – 31.05.2022

Spletna stran: http://innoveas.eu/

Celotna vrednost projekta: 1,999,875.00 €

LEAG proračun projekta: 144.062,50 €

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Jure Eržen

Projektni partnerji:

 • V.P: I.I.P.L.E. Vocational Training Institute for Construction Workers in Bologna
 • PP2: CONFINDUSTRIA BERGAMO – Unione degli Industriali della Provincia
 • PP3: DR. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG
 • PP4: UMWELTTECHNIK BW GMBH
 • PP5: ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA – A3E
 • PP6: NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA
 • PP7: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE
 • PP8: EUROPEAN SCIENCE COMMUNICA TION INSTITUTE (ESCI) GGMBH
 • PP9: CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
 • PP1O: CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES

Splošni cilj projekta:

Skupni cilj projekta INNOVEAS je spodbuditev izdelave energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih. Za dosego teh ciljev je potrebno oblikovati strukturirano in samozadostno ponudbo, ki bo pripomogla k izboljšanju ponudbe in povečani izdelavi energetskih pregledov in večji energetski učinkovitosti podjetij.

V okviru projekta bodo v sodelujočih EU državah, oblikovane in izvedena spletna predavanja, delavnice in izobraževanja na lokacijah , ki bodo namenjena zaposlenim, vodstvenim kadrom, kot tudi oblikovalci politik in finančnimi inštitucijam.

Povzetek projekta:

Projekt INNOVEAS združuje prizadevanja 10-ih partnerjev in 6 EU držav, za zasnovo in oblikovanje usposabljanj, ki bodo naslovila glavne te tehnične ovire, ki se pojavljajo glede izdelave razširjenih energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih. V teh podjetjih izdelava razširjenih energetskih pregledov namreč ni zakonsko predpisana.

Glavni cilj projekta je oblikovati celostno, strukturirano in samozadostno ponudbo, ki bo promovirala in vzpostavila izdelavo energetskih pregledov in njihovo implementacijo v malih in srednje velikih podjetij. Na projektu bomo oblikovali in izvedli izobraževanja namenjena zaposlenim, vodstvenim kadrom, kot tudi oblikovalci politik in finančnimi inštitucijam.

Tako bomo poskrbeli za zvišanje znanja in zavedanja med malimi in srednje velikimi podjetji glede izvedbe, financiranja in uporabe rezultatov razširjenih energetskih pregledov. S tem stremimo k dvigu zavesti podjetij glede energetske učinkovitosti izboljšanju  kulture energetike (motivacija, spremembe mišljenja, zaznavanje težav, itd.) in spodbujanju trajnostne pobude v dobavni verigi.

Glavni rezultati:

 1. Napredna študija ovir za izvedbo razširjenih energetskih pregledov.
 2. Zagotavljanje samozadostnih programov izobraževanj.
 3. Oblikovanje institucionalne strukture za ohranjanje ciljev in rezultatov projekta.

Rezultati projekta INNOVEAS ne ciljajo samo na popolno izvajanje programa in delavnic, ki so bile izdelane v predhodnih fazah, temveč imajo namen, da pokažejo in nudijo vidne in uporabne izkušnje, ki bodo aktivno prispevali k zmanjševanju rabe energije v podjetjih. Nadalje so z razvojem in izvedbo energetskih pregledov spodbudi sanacija in optimizacija objektov in proizvodnih procesov , zato se predvidevajo pozitivni vplivi na okrepitev aktivnosti, namen katerih je zmanjšati količino toplogrednih plinov, povečati odpornost in blaženje/prilagajanje podnebnim spremembam.

Zloženka projekta (pdf)

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.