BUILD2LC

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Tematika projekta: Energetske sanacije stavb, Zmanjšanje porabe energije, Novi finančni inštrumenti,

Profesionalizacija v gradbenem sektorju, Energetska revščina in boj proti njej, Inovacije v gradbeništvu (nZEB) 

Ime projekta: BUILD2LC- Spodbujanje nizkoogljičnih inovativnih sanacij stavb v evropskih regijah

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: 1.4.2016 – 30.9.2020

Spletna stran: www.interregeurope.eu/build2lc/#BUILD2LC                   

Celotna vrednost projekta: 1,578,632.00 €

LEAG proračun projekta: 184,250.00 € (85% iz EU, 156,612.50€; Prispevek LEAG: 27,637.50€)

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja

Partnerji na projektu:

VP: Andalusian Energy Agency (AEA), Španija

PP1: Andalusian Institute of Technology (IAT), Španija, Advisory Partner

PP2: The Public Investment and Development Agency of Lithuania (VIPA), Litva          

PP3: Rzeszow Regional Development Agency (RRDA), Poljska

PP4: Severyn Wye Energy Agency Ltd (SWEA), Združeno kraljestvo

PP5: North-West Croatia Regional Energy Agency (RGEA), Hrvaška

PP6: Region Jämtland Härjedalen (RJH), Švedska

PP7: Local Energy Agency of Gorenjska (LEAG), Slovenija

Projekt stremi k spodbujanju energetskih sanacij stavb v Evropi, zmanjšanju porabe energije in izboljšanju politik, ki so naklonjene oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

Evropski projekt BUILD2LC je del programa Interreg Europe in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Splošni cilj projekta:

Spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. BUILD2LC bo v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. To bo dosegel z več disciplinarnim pristopom, ki bo temeljil na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, njegove rezultate pa bo mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Glavne dejavnosti projekta:

 • 3 medregionalni tematski seminarji: novi finančni instrumenti (Litva), profesionalizacija gradbenega sektorja in inovacije (Poljska) ter aktiviranje povpraševanja in boj proti energetski revščini (Združeno kraljestvo).
 • 7 ekskurzij. 
 • 14 dvostranskih srečanj partnerskih regij. 
 • 35 regijskih delavnic z interesnimi skupinami. 
 • 3 tematska poročila, ki bodo temeljila na medregionalnih tematskih seminarjih. 
 • 70 primerjalnih podatkovnih kartic
 • 1 zemljevid inovacij z zbirko tehnoloških inovacij in energetskih sanacij. 
 • 1 informacijski dogodek na visoki evropski ravni. 
 • 7 informacijskih dogodkov na regionalni/lokalni ravni. 
 • 7 regionalnih akcijskih načrtov.

Ciljne skupine:

 • Gospodinjstva
 • Podjetja trajnostnega gradbenega sektorja 
 • Oblikovalci politik na regionalni in evropski ravni s področja energetike in inovacij 
 • Potrošniška združenja in socialne ustanove 
 • Občine in lokalni organi 
 • Inovacijske ustanove in univerze 
 • Ranljive skupine

Glavni rezultati:

 • Spodbujanje povpraševanja in investicij ter podpora državljanom pri izvajanju energetskih sanacij na tem področju.
 • Spodbujanje konkurenčnosti poslovnih omrežij, preoblikovanje poslovnih modelov in vključevanje vseh akterjev v vrednostno verigo sektorja energetskih sanacij.
 • Izboljšanje usposobljenosti delavcev, ki bodo zaposleni v novih tržnih nišah, ki jih ponujajo energetske sanacije stavb.
 • Spodbujanje uporabe novih materialov, inovativnih rešitev, javnega naročanja in sodelovanja med podjetji in znanstvenimi ustanovami.
 • Odprava ovir, ki preprečujejo sanacijo stavb; zlasti normativnih ali administrativnih preprek.

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.