Trajnostni ribogojski center - TRC

 • OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije: april 2022 –  maj 2023

Partnerji: 

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj (vodilni partner),
 • Vodomec d.o.o.,
 • Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske,                                   
 • Biro Bizjak, Franc Bizjak s.p.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  117.874,52 €, od tega vrednost ESPR (85 %) 93.709,77 €

Opis operacije: 

Namen operacije je v 1. fazi vzpostavitev Trajnostnega ribogojskega centra na obratu podjetja Vodomec d.o.o. v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem in  v 2. fazi projekta ranljivim skupinam in splošni javnosti ponuditi možnost izobraževanja na področju trajnostne akvakulture z manjšim vplivom na okolje in biodiverziteto ter jim predstaviti pomembnost trajnostne in družbeno enakopravne zdrave prehrane in uživanja sladkovodnih rib.

Cilji operacije:

 • Pridobitev stalnega praktičnega izobraževalnega poligona trajnostnega ribogojstva preko vzpostavitve trajnostnega ribogojskega centra, kjer bo na voljo ogled dobre prakse trajnostne vzreje in predelave šarenke.
 • Vzpostavitev primera dobre prakse manjšega ribogojnega obrata, kateri sam po sebi praktično ne obremenjuje okolja, s postavitvijo e-polnilnice in medovitega vrta pa kljub temu pomembno prispeva k splošnem ozaveščanju o pomenu ohranjanja okolja.
 • Dvigniti raven znanja ribogojcev o pomenu trajnostne proizvodnje in predelave postrvi.
 • Dvigniti raven znanja ranljivih skupini o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib).
 • Dvigniti raven splošno javnost o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib).
 • Dvigniti raven znanja splošne javnosti o pomenu uživanja lokalne trajnostne prehrane (slakovodnih rib).

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Investicije v samooskrbno sončno elektrarno, polnilnico, dehidrator in opremo za izvedbo delavnic, ter hotelov za žuželke in informacijskih tabe
 • Izvedba preliminarnih energetskih pregledov ribogojnic
 • Usposabljanje strokovne javnosti s prikazom dobre praks
 • Terenske izobraževalne delavnice
 • Promocija operacije

Rezultat operacije:

 • Znižan ogljični odtis proizvodnje in predelave rib zaradi vzpostavitve samooskrbne sončne elektrarne, ter nakupa dehidratorja odpadkov.
 • Ohranitev oz. potencialno povečanje biodiverzitete z zasaditvijo primernih rastlin in postavitvijo hotela za žuželke.
 • Usposobitev 5-ih ribogojcev iz območja LAS-a Gorenjska košarica iz področja trajnostne proizvodnje in predelave rib.
 • Izdelava 6-ih elaboratov energetske porabe in rabe vode na ribogojnicah
 • Izobraziti 10 mladih in 10 starostnikov o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib), tudi z vidika ohranjanja biodiverzitete.
 • Izobraziti 20 prebivalcev o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib), tudi z vidika ohranjanja biodiverzitete.
 • Motivirati in usposobiti 20 prebivalcev za uživanja lokalne trajnostne prehrane (slakovodnih rib) preko usposobitve za čiščenje in predelavo slakovodnih rib.

Koristne povezave:

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (spletna stran)

Evropska komisija namenjena ESPR (spletna stran)

Novice:

 

Drugi projekti: