CEATY

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Osveščanje, podnebne spremembe, URE in OVE, varčevanje z energijo

Ime projekta: CEATY

Program: Erasmus+, 2022-1-BG01-KA220-SCH-000088150

Trajanje projekta: 1.10.2022 – 30.9.2024  

Spletna stran: ceatyeu.com

Celotna vrednost projekta: 250.000,00 €

LEAG proračun projekta: 45.324,00 €

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Suzana Krmelj

Projektni partnerji:

  • V.P: SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION (SOFENA), Bolgarija
  • PP2: SGS TECNOS SA, Španija
  • PP3: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG), Slovenija
  • PP4: ANKARA PURSAKLAR FEN LISESI, Turčija
  • PP5: LIDI SMART SOLUTIONS, Nizozemska

Splošni cilj projekta:

Projekt CEATY je namenjen mladim posameznikom, da pridobijo znanja in veščine, ki so potrebne, da postanejo ambasadorji čiste energije. Naš glavni cilj je opolnomočiti mlajšo generacijo, da aktivno prispeva k trajnostni prihodnosti s spodbujanjem čistih virov energije, izboljšanjem energetske učinkovitosti in obravnavanjem podnebnih sprememb. Z inovativnimi spletnimi orodji za usposabljanje želimo povečati ozaveščenost in razumevanje zelene energije, varčevanja z energijo in nujne potrebe po podnebnih ukrepih.

Povzetek projekta:

Projekt CEATY je inovativna pobuda, ki skuša mlade navdihniti in vključiti v prehod v čistejši, bolj zelen svet. Če jim zagotovimo celovito usposabljanje in vire, jih opolnomočimo, da postanejo zagovorniki rešitev za čisto energijo v svojih družinah in skupnostih. Kot ambasadorji čiste energije igrajo ključno vlogo pri ozaveščanju o trajnostnih praksah in spodbujanju sprejemanja tehnologij čiste energije in spreminjanju navad posameznikov v bolj trajnostne.

Glavni rezultati:

  1. Razvoj inovativnih spletnih orodij za usposabljanje.
  2. Vključitev učencev kot ambasadorjev čiste energije za svoje družine.
  3. Interaktivne vsebine o zelenih energetskih virih.
  4. Izobraževanje o energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah.

Novice:

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.